LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Dokonując kontroli jakości wykonanego montażu układu smarowania pompy, sprawdza się

A.
B.
C.
D.