LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 19
Przedstawiony na rysunku zestaw przyborów fryzjerskich używany jest podczas wykonywania ondulacji
A.
B.
C.
D.