LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
Trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń nie zależy od

A.
B.
C.
D.