LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Określenie stanu technicznego maszyny lub urządzenia wraz z lokalizacją ewentualnych niedomagań bez demontażu zespołów to

A.
B.
C.
D.