LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 3
Zjawisko, w którym powierzchnie współpracujące są rozdzielone warstwą środka smarnego w postaci smaru plastycznego cieczy lub gazu, nazywa się tarciem

A.
B.
C.
D.