LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 7
Przyczyną nadmiernego grzania się łożyska ślizgowego nie jest

A.
B.
C.
D.