LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Obsługę maszyn i urządzeń wykonuje się na podstawie

A.
B.
C.
D.