LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
Który rodzaj przekładni przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.