LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 32
Przekładnię pasową z pasem zębatym przedstawiono na rysunku
A.
B.
C.
D.