LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 9
Do kontroli płaskości powierzchni stosuje się

A.
B.
C.
D.