LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 26
Do kontroli ciśnienia oleju w układzie smarowania stosuje się

A.
B.
C.
D.