LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 18
Które narzędzie stosuje się do wykręcenia urwanych śrub?
A.
B.
C.
D.