LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 31
Do uzupełnienia poziomu oleju w podnośniku wykorzystuje się olej

A.
B.
C.
D.