LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
Naprawę czopów wału na kolejny wymiar naprawczy wykonuje się poprzez ich

A.
B.
C.
D.