LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Które elementy wiertarki stołowej należy oczyścić i nasmarować po zakończonej pracy?

A.
B.
C.
D.