LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 23
Dokumentem sporządzanym po zainstalowaniu maszyny i dokonaniu jej komisyjnego odbioru jest

A.
B.
C.
D.