LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 3
Po wykonanym remoncie głównym maszyny przeprowadza się

A.
B.
C.
D.