LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 14
Jaką deformację głowy przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.