LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Podzespołem konstrukcyjnym służącym do przekazywania energii ruchu obrotowego między wałami, bez zamierzonej zmiany jej parametrów tzn. mocy, momentu, prędkości obrotowej, kierunku i zwrotu jest

A.
B.
C.
D.