LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 37
Która obróbka wchodzi w zakres dopasowywania części maszyn w trakcie montażu i jest wykonywana w celu uzyskania ścisłego przylegania powierzchni współpracujących?

A.
B.
C.
D.