LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 1
Tuleję pełniącą rolę łożyska ślizgowego po wtłoczeniu do otworu w korpusie maszyny należy

A.
B.
C.
D.