LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Montaż łożyska tocznego na wale metodą skurczową przeprowadza się poprzez

A.
B.
C.
D.