LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
Klucz dynamometryczny stosuje się do

A.
B.
C.
D.