LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
Który klucz trzpieniowy stosuje się w celu dokręcania śruby pokazanej na rysunku?
A.
B.
C.
D.