LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 2
Na rysunku przedstawiono przyrząd ze sworzniem prowadzącym, stosowany do
A.
B.
C.
D.