LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Na zdjęciu przedstawiono szczęki imadła do mocowania
A.
B.
C.
D.