LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
Na rysunku przedstawiono operację montażu poprzez
A.
B.
C.
D.