LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 6
Na rysunku przedstawiono operację
A.
B.
C.
D.