LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 24
Do pomiaru luzu międzyzębnego zamontowanych kół zębatych stosuje się

A.
B.
C.
D.