LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Przedstawione na zdjęciu narzędzie stosuje się do
A.
B.
C.
D.