LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 4
Podczas zabiegu trwałej ondulacji do utrwalenia zmian połączeń mostków siarkowych należy użyć

A.
B.
C.
D.