LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 19
Zużycie mechaniczne maszyn następuje głównie na skutek

A.
B.
C.
D.