LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Na brak wymaganej kompresji w cylindrze silnika spalinowego nie wpływa

A.
B.
C.
D.