LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 29
Która z czynnościnie zalicza się do grupy czynności konserwacyjnych urządzenia?

A.
B.
C.
D.