LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Częścią przedstawioną na zdjęciu jest
A.
B.
C.
D.