LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Rysunek przedstawia
A.
B.
C.
D.