LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Przyrząd przedstawiony na zdjęciu stosuje się do
A.
B.
C.
D.