LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 1
Do smarowania gumowych elementów uszczelniających wykorzystuje się smar

A.
B.
C.
D.