LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Do demontażu elementu przedstawionego na zdjęciu stosuje się
A.
B.
C.
D.