LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
Napawanie można stosować do naprawy

A.
B.
C.
D.