LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Zasadniczą czynnością konserwacyjną sprężarki tłokowej jest sprawdzenie

A.
B.
C.
D.