LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Konserwacja zamontowanego pasa klinowego obejmuje jego demontaż, montaż oraz

A.
B.
C.
D.