LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 34
Instalując po naprawie maszynę zasilaną napięciem 230 V, należy zwrócić uwagę, czy metalowy korpus tej maszyny

A.
B.
C.
D.