LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 19
W celu szybkiego sprawdzenia prędkości obrotowej wrzeciona tokarki po jej remoncie najbezpieczniej jest użyć

A.
B.
C.
D.