LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 11
Przed próbnym uruchomieniem instalacji hydraulicznej po naprawie, należy

A.
B.
C.
D.