LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
Zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową wydajność pompy hydraulicznej powinna wynosić 20 l/s. Jaką wartość należy nastawić w regulatorze wyskalowanym w m3/s?

A.
B.
C.
D.