LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 34
W jakim przedziale może zmieniać się ciśnienie na wyjściu naprawionej sprężarki, jeżeli zgodnie z dokumentacją, powinno ono wynosić 2 bar ±5%?

A.
B.
C.
D.