LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 1
Klientka ma twarz o mocno cofniętym czole i wyraźnie wystającym nosie. Która z fryzur skoryguje te mankamenty twarzy?

A.
B.
C.
D.