LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 7
Przedstawione na rysunku narzędzie należy użyć podczas wykonywania zabiegu
A.
B.
C.
D.