LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 1
W wyniku diagnozy włosy rozjaśnione o pięć tonów, z widocznymi odrostami i załamanymi końcówkami. Który zestaw zabiegów fryzjerskich należy zaproponować klientce, aby poprawić jej wizerunek?

A.
B.
C.
D.